Developeři a developerské projekty

Development

Development (rozvoj, vývoj, zlepšování, změnový proces) je obor, který se stará o výstavbu jako celek – její přípravu, realizaci a dokončení; to znamená od vyhledání pozemků nebo výkupu stávajících budov, získání stavebního povolení, zajištění inženýrských sítí a stavby nebo rekonstrukce budov, až po kolaudaci a prodej nebo pronájem hotového díla.

Developeři

Developeři jsou podnikatelé ve stavebnictví (nikoliv přímo stavební firmy) a investoři do velkých stavebních projektů, kde dokáží zajistit zhodnocení nemovitostí a následným prodejem, anebo pronájmem, dojde k návratnosti jejich investic a k zisku.

Developeři buď sami vyhledávají pozemky k výstavbě nových objektů – především pro bydlení – například pro výstavbu satelitních městeček na periferiích obcí, nebo vyhledávají a vykupují bytové či jiné domy, určené k rekonstrukcím a modernizaci, do svého vlastnictví.

Developerské projekty

Developerské projekty nevznikají jen ze samotného podnětu developerů; ti získávají i různé zakázky od města, státu, bytových družstev, apod., k výstavbě bytových rezidencí, obchodních center, bytových domů.

I samotní občané se obracejí na developerské společnosti, aby využili jejich projekt pro své nové bydlení. S pomocí developera se nemusí téměř o nic starat. Pouze si vyberou plánovaný, anebo právě probíhající či již dokončený projekt a developer zajistí veškeré dokumenty, postará se o stavební dozor, i sám na stavbu občasně dohlíží a je přítomný u kolaudace – a spolupracuje i při odstraňování případných kolaudačních nedostatků. Využitím developerských služeb zákazník ušetří spoustu času, který by jinak ztrácel při plánování a realizaci stavby a dostane hotový byt nebo dům, schválený k užívání.

Činnosti obvykle zajišťované developerem:

 • vyhledání vhodného pozemku
 • zajištění stavebního povolení
 • vytvoření projektové dokumentace
 • výběr subdodavatelů
 • stavební dozor
 • zajištění financování
 • zajištění změn v územním plánu
 • zajištění kolaudace
 • zajištění právních služeb

Také v případě, že chce občan nemovitost prodat – ať dům či byt, anebo pozemek, může se obrátit na developerskou společnost. Ta rovnou nemovitost odkoupí za nejvyšší možnou kupní cenu.

S realitní kanceláří by to měl klient mnohem složitější. Realitní makléř bude nějaký čas vodit zájemce k prohlídkám nemovitosti a v případě uzavření kupní smlouvy klient uhradí dost vysokou provizi. RK je zde prostředníkem, který si nechá svoje služby dobře zaplatit. Čili přímý prodej nemovitosti je pro zákazníka vždy výhodnější.

Developer přijde jednou, poté vypočítá možnou kupní cenu a v případě oboustranné dohody se už klient nemusí o nic víc starat. Veškerý právní servis zajistí developerská společnost sama a sjednanou sumu zašle zákazníkovi na účet, a to v poměrně krátké době, neboť obvykle má společnost dostatečný vlastní kapitál.

Seriózní developerské společnosti se od konkurenčních obvykle liší tím, že na prvním místě kladou důraz na kvalitu výstavby i služeb s ní spojených; ke stavbám využívají nové technologie, používají moderní a trvanlivé materiály a mají individuální přístup ke každému klientovi i ke každé zakázce.

V současnosti můžeme developerské projekty rozdělit na dvě skupiny:

 • jednorázové projekty, což je výstavba bytových domů, kancelářských budov, obchodních center, a podobně
 • city development – jsou projekty, kdy se developerská společnost zaměřuje na výstavbu celých městských částí; přitom je nutné respektovat charakter stávající zástavby a ráz okolní krajiny; nejprve je vypracována urbanistická studie, ve které se dbá na občanskou vybavenost budoucí čtvrti, dostupnost škol a zdravotnických zařízení, dopravní obslužnost a další služby, zajišťující životní komfort budoucích obyvatel

Napsat komentář