Účetnictví a daňové přiznání

Velké množství lidí nedokáže rozpoznat daňového poradce a účetního. Zákon říká, že daňový poradce je pojištěn za škody, které způsobí. Hodně lidí si myslí, že účetní za škody nemůže. Není tomu tak. Rozdílem je zde vlastnictví velké firmy, kde jsou vedena vlastní oddělení a malé firmy či živnostníci, kteří si obvykle musí takového pomocníka najmout. Proto někdy dochází k omylu a zaměňování těchto pojmů. To vede poté k vybrání špatného odborníka a následných nedorozumění nebo problémů, které z toho plynou. Častou chybou je požadavek daňového přiznání po účetním a vedení účetnictví po daňovém poradci.

Základní kámen – účetnictví

Nejdůležitější věcí je správné a účinné vedení účetnictví, z kterého následně vychází důležité podnikatelské aktivity jako je např. daňové přiznání. Bez efektivního vedení účetnictví nemáte šanci být úspěšným podnikatelem. Dobrý účetní dokáže rozpoznat, kdy je potřeba klientovi doporučit daňového poradce, pokud obor daní není v jeho kompetenci. Vedení účetnictví může mít na starosti i daňový poradce, jestliže je to v jeho kompetenci. Jestliže ale není zároveň i účetní, poté je jeho funkce pouze podávání daňových přiznání. Takové služby nabízí např. moneus.cz. Účetnictví také obsahuje velké množství činností, které s podáváním daňového přiznání nemají nic společného. Např. se může jednat o reklamní činnosti, výběr dovolené nebo tvorba rezerv na finanční výdaje.

Od roku 2017 vyšel nový zákon, podle kterého budou finanční úřady častěji kontrolovat a penalizovat firmy za chyby v účetnictví. Tvoří-li veškerou práci pouze daňový poradce, vystavuje se riziku, že případnou škodu mu nepokryje celá jeho profesní pojistka. Tito daňoví poradci ovšem situaci řeší trošičku jinak. Obvykle, když daňový poradce vede účetnictví svému klientovi, poté také poskytuje daňové poradenství. Proto mají skoro vždy vyřízený živnostenský list, kde mají zahrnuty účetní služby. Každá firma si proto musí na začátku dobře zvolit plán, jakým bude postupovat. Práce účetních jako OSVČ zahrnuje vedení účetnictví a účetní poradenství nikoliv podávání daňového přiznání, jelikož daňová přiznání nezasahují do rozsahu jeho živnostenského oprávnění. Dostáváme se tedy k závěru a výběru správného vedení účetnictví.

Odpovědnost za finanční škodu

Daňové povinnosti obnáší i řadu pokut. Tyto pokuty mohou zasahovat až do milionových výší. Chyba daňového poradce bývá pokryta profesní pojistkou, avšak chyba ze strany účetního není hrazena. Tyhle škody stanoví podnikatel a následně může začít vymáhat škody na svém poradci. Prokáže-li se pochybení ze strany daňového poradce, musí poté spolupracovat, aby docílil náhrady nebo při prokázání jeho viny finanční škodu uhradit. Avšak se může vyskytnout situace, kdy podnikatel bude chtít od svého účetního podat daňové přiznání. Ovšem musí ho upozornit na to, že tato činnost není v kompetenci živnostenského oprávnění, a proto nese s sebou i jistá rizika s tím spojené. Při pochybení, které vznikne během podávání daňového přiznání účetním, obvykle nebude stačit pojištění za vzniklé škody. Podnikatel i účetní se poté dostanou do nepříjemné právní nebo finanční situace.

Účetní nemusí vždy odejít bez postihu

Nejdůležitější věcí je smlouva účetního nebo poradce, kterou podepisují na začátku. Proto by si ji měli dobře přečíst. Můžou se tak vyhnout hodně nepříjemným situacím v budoucnu. Věnování pozornosti textu je priorita při podepisování jakýchkoliv dokumentů, obzvlášť smluv. Nikde není dáno, že účetní nebude odpovědný za své chyby, které napáchal. To, že to není psané v zákoně, neznamená, že budou účetní beztrestně páchat škody. Tak to teda není. Smlouva s účetním se řídí obecnou právní úpravou. Konkrétně to je § 2950 občanského zákoníku o poskytnutí nesprávné či neúplné informace nebo rady. Dále se také řídí § 2913 o způsobení škody porušením smluvní povinnosti. Z toho vyplývá, že odpovědnost za škodu může být v některých případech daleko přísnější než u daňových poradců, kteří mají ze zákona zahrnutou odpovědnost za škodu. Na závěr by si tedy měl podnikatel vybrat ověřenou osobu či společnost v oblasti účetnictví nebo daní. Vyhne se poté případným komplikacím a následkům.

Napsat komentář