Jarmila Tvořivá

  1. Akce
  2. Pořadatelé
  3. Jarmila Tvořivá

Jarmila Tvořivá

Psychoterapeutka, průvodkyně žen, lektorka

Motto: Kde je tvůj strach, tak je tvůj úkol. (C.G.Jung) 

O mně, o metodě:

V seminářích a workshopech využívám metodu archetypů, tedy typických postav a příběhů.

 

Pojem archetypu uvádí Carl Gustav Jung především v kontextu kolektivního nevědomí. Představuje symbolickou ideji, která není reflektována vědomím, ale pramení z nevědomí a nemůže být tudíž pojmově uchopena. Přesto se významně podílí na utváření psychické reality osobnosti. K jednotlivým archetypům se můžeme vztahovat jen přes symbolické manifestace, samy o sobě nejsou totožné se svými obrazy.


Při procesu individuace, kdy dochází ke sjednocování vědomé a nevědomé části psýché, se člověk vyrovnává s existencí těchto hlubších vrstev osobnosti. Sny nebo fantazie u moderního člověka umožňují setkání s archetypy nevědomí a nahrazují tak funkci mýtů. Pro přístup k nevědomým obsahům použil Jung vedle výkladu snů také metodu aktivní imaginace. Archetypy mají autonomní povahu. V případě duševní poruchy, například neurózy, dochází podle analytické psychologie k inflaci nevědomí projevené převažujícím archetypem. U schizofrenie se jedná o personalizaci archetypu. Dochází též k přenosu (projekce) archetypu na druhé osoby nebo předměty a tím k jejich zmagičtění. Archetypy nemají jednoznačnou interpretaci a stejně tak nejdou hodnotit kladně ani záporně.

Vzdělání a výcviky:

Psychoterapeutický výcvik
Výcvik systemických konstelací
Nenásilná komunikace
Přepis limbického otisku
Akreditovaná škola meditace

Akce from this pořadatel
Dnes