Deep draining – masáž na hluboko uložené emoce v těle

Bára Jurkovičová

8. 8. 2023

Naše tělo si vše pamatuje. Celý náš život, od stvoření, přes růst v děloze, porod, dětství, zrání – zkrátka vše až do dnes. Všechno je v něm zapsané. I když to naše obrazová paměť už dávno vymazala, v těle je to uložené. Tak naše radosti i bolesti formují náš růst, pohyb, prožívání i naši duši. A část paměti je schována v nevědomí.

Během života si v těle často hromadíme napětí, které přerůstá do chronického svalového stažení, neboli krunýře (v některé literatuře “pancíře”). Nejčastěji v oblasti šíje, bránice nebo pánevního dna.

Krunýř je chronické svalové napětí v těle, které se vytvořilo jako ochrana před bolestivými nebo ohrožujícími emocionálními zážitky, ať už je/bylo zdrojem napětí okolí nebo naše vlastní osobnost. Jeho chronická podoba ale i brání našemu projevu na venek, prožívání radosti a štěstí, zbavuje nás pomalu přirozené pohyblivosti, citlivosti, vězní nás v nízké energii i v myšlenkách a pomalu přerůstá ve fyzickou bolest. Odpojujeme se sami od sebe a svého prožívání, náš život se stává spíše přežíváním.

Souvislost mezi tělem a prožíváním sledovaly prastaré techniky už před tisíci lety. (Poprvé jsem se s nimi potkala při tantrických výcvicích. Od té doby sleduji tuto nit a hledám další souvislosti). Posledních sto let je sledují i terapeutické směry orientující se na tělo. Díky sbližování psychoterapie a somatické medicíny tak máme už i prokazatelné souvislosti a techniky (které se od těch prastarých moc neliší). Pracuje se s Reichovými segmenty (oční, ústní, krční, hrudní, brániční, břišní a pánevní) a témata zde schovaná často odpovídají tématům jednotlivých čaker.

Masážní techniky popsané Gerdou Boyesen (biodynamická body-psychoterapie) uvolňují neurotické držení těla a mění omezený dechový režim. S tím souvisí i hluboká psychická změna. Je to něco jako psychoanalýza na tělesné úrovni. Masáž je vhodná jako samostatný ozdravný proces i jako doplněk pro ty, kteří už mají v terapiích “odříkáno”, ale napětí zůstává v těle a prožívání se nemění. Při zpracování větších traumat je velmi žádoucí mít souběžně i psychoterapeutickou podporu.

Během masáže se uvolňují hluboko uložené emoce a traumata, vyplouvají často na povrch a do vědomí a mohou tak být zpracovány. Uvolňují se tak blokády na mnoha úrovních: od okostice, přes vazivo, svaly, fascie, kůži, lymfatický systém až po auru. Ze svalů se uvolňují zadržené stresové hormony a tělo se tak čistí.

Během terapie se také osvobozuje a prohlubuje váš dech. Omezeným dýcháním trpíme většinou v důsledku dlouhodobého stresu, traumat, života ve strachu a v úzkosti. Například když chceme zadržet slzy, tak zadržíme dech. Tím sice zastavíme svůj pláč a spolkneme svůj smutek, ale taky si tvoříme vzorec reakcí na jakékoliv emoce. Dech je tak stále mělčí a mělčí, dává nám méně energie. Kolem hrudníku a bránice se vytváří necitlivý krunýř. Prožité úzkosti, úleky či stres nám chronicky snižují dechovou kapacitu, udržují bránici v napětí a nedovolují prožívání emocí. Kdysi to vzniklo jako obrana, ale v chronické podobě to brání i prožívání štěstí a radosti.

Dech je náš most mezi vědomím a nevědomím, v mnohých kulturách i mezi spirituálním a fyzickým. Jeho hloubka a kvalita ovlivňuje biochemické a neurologické procesy v těle i hladinu životní energie.

Co se děje na úrovni těla?

Emoce mají své fyzické projevy (např. při strachu nebo šoku zvýšené bušení srdce nebo pocení rukou, úzkost kolem žaludku při trémě). Je to společný psychofyziologický proces. Tělo při emoční zátěži reaguje (zjednodušeně řečeno) zvýšením krevního tlaku a vylučováním stresových hormonů. A to jak při náhlém šoku nebo úleku, tak i tiše a plíživě při stresu chronickém. Pokud se emoce nevybijí (tedy emoční proces je přerušen, nedovolíme si emoci plně prožít, zamrzneme), zůstávají stresové hormony v tělesných tekutinách, usazují se v tkáni, zvyšují svalové napětí a tím mění její strukturu. Tento tělesný produkt, který Gerda Boysen nazvala chemostázou, je biochemickým ekvivalentem neurózy.

Tyto látky se během masáže uvolňují, dostávají se znovu do oběhu a mohou být odvedeny a stráveny.

K největším objevům Gerdy Boysen patří význam, který má vegetativní nervový systém pro zpracování emocionálního stresu. Nazvala ho PSYCHOPERISTALTIKOU, tedy doslova trávením emocí. Ne nadarmo se říká, že v břiše je náš druhý mozek. Při masáži se harmonizuje sympatický (dominuje při stresu, stimuluje) a parasympatický (dominuje v klidu a při masáži převažuje) nervový systém. Uvolněné látky se během masáže dostávají do trávicího traktu a specifické “škrundání ve střevech” zaznamenatelné stetoskopem (a často i bez něj) označuje jejich odbourávání.

Co se děje na úrovni energie

Biodynamika uznává existenci životní energie, v západní medicíně označované též jako vitální energie, ve východních systémech jako prána nebo chi. (Pro mě je její existence životním přesvědčením 🙂 ) Energie se díky masážím dostává v těle do míst, která zůstávala “zamrzlá”, nevyživená, odpojená a necitlivá. I díky ní vyvstávají témata, které si naše tělo nese. Tělo se pomalu oživuje, zvyšuje se úroveň životní energie.

Co se děje na úrovni emocí?

Inu, jak komu. Během masáže se často otevřou témata, která jsme si dlouho schovávali. Někomu se uvolňují i s emočním prožitkem. Není tedy výjimkou, že se vám při masáži derou do očí slzy nebo se ve vás vzpouzí vztek, objevuje se nervozita či zpruzelost. Cokoliv masáž vynese, je v pořádku, je zde vytvořen prostor pro přijetí a tělo se takto čistí. Nicméně to neznamená, že masáž, během které “jen” odpočíváte a necháváte se opečovat, nefunguje. Tělo se zbavuje nashromážděných emocí jak umí. Je dobré dát prostor všemu, co přichází.

Co se děje na úrovni mysli?

Dokážete zastavit tok svých myšlenek? Jestli máte spíše pocit, že jste přehlcení a to švitoření v hlavě neustává, je masáž jedním z nejlepších způsobů, jak se dostat do TADY A TEĎ. I když proběhne myšlenka, laskavě ji nechat odejít a vracet se k doteku, k dechu, k hudbě a dávat pozornost tělu. Už během masáže se mysl zklidní a v závěrečné fázi se mozek dostává do vln theta, kdy dochází ke kontaktu s podvědomím, intuicí, kreativitou. Často vás napadají souvislosti a řešení, která by jinak nepřišly. Dají se vkládat afirmace, které můžou přepsat vaše zarytá sebedestruktivní přesvědčení.

Co se děje na úrovni spirituální?

Záleží na tom, čemu jste otevřeni. Někdy se při masáži v souvislosti s dotekem na konkrétních místech objevují obrazy z minulosti i z minulých životů. Někdy přicházejí vize, porozumění a vhledy. Jakkoliv to nazýváte, je to spojení s vaší božskou podstatou a s vesmírem

"Lázeňský efekt" neboli uzdravující krize

Takto nazval jeden můj klient stav, který může trvat až 48 hodin po masáži. Gerda Boysen mluví o “uzdravující krizi”. Tedy možné dočasné zhoršení stavu. Vyplavením zadržených stresových hormonů zpátky do oběhu ke zpracování a díky energii, která se dostává na stažená místa, se může stát, že se váš psychický, fyzický či emocionální stav dočasně zhorší. Zkrátka to, co jste si nedoprožili a schovali v těle, je najednou v oběhu a tělo to musí zpracovat a vyloučit. Každé tělo reaguje individuálně. Někdo se zbaví odpadních látek fyziologicky (častější močení, průjem, někdy se objeví bolest hlavy, zápach z úst, zvýšené pocení, změna menstruačního cyklu), někomu se vrátí emoční prožitek i vzpomínky, změny nálady, někdo pocítí únavu.

Je dobré být v této fázi pozorovatelem sebe sama. Často přicházejí uvědomění, jak napětí ve svém těle “skladujete”, které události jsou/byly pro vás náročné, jakou obrannou pozici zaujímáte, které svaly u toho zatínáte a kde “tuhnete”. S tímto uvědoměním se pak lépe můžete stresovým situacím vyhnout, změnit jejich intenzitu. Nezřídka to přechází ve velké životní změny: přerušení toxických vztahů, změna pracovního režimu či práce, lepší sebepéče i sebehodnota.

Jak na svůj krunýř?

Témata a traumata, která si v sobě neseme celý život málokdy odezní po jedné masáži. Jako slupky z cibule se jednotlivá témata postupně odloupávají, zvědomují, energie, citlivost i hybnost se postupně vrací.Menší témata i bolesti však může rozhýbat i jednotlivá masáž. Záleží na vašem záměru.

Moje doporučení dané vlastní i klientskou zkušeností je (po úvodním “diagnostickém” setkání a stanovení vašeho záměru) navázat sérií masáží v rozestupu 1- max. 3 týdny (aby tělo nezapomnělo a nevracelo se do “staré formy”). Po pěti masážích už pocítíte změnu, po deseti výrazné uvolnění a osvobození. Mnozí klienti se pak masáží udržují zhruba jednou za měsíc lehčí biodynamickou masáží a skládají tak průběžně svou várku nahromaděného stresu nebo díky rozšířenému vědomí na konci masáže udržují své spojení se zdrojem.

Celotělová masáž trvá zhruba 2 hodiny. V sérii masáží se pak zaměřujeme při každé masáží na jiný segment nebo se vracíme k těm problematickým.

S každou další masáží je nárůst energie větší :-).

V textu jsou použity záěry z výukových materiálů https://www.vycviky.cz/ Deep draining (Paul Hidira Hiss) přeložených do češtiny Květou Paluskovou, za odborné garance MuDr. Dany Hlaváčkové, které tímto děkuji za provedení celým kurzem)

arrowZpět na blog

Štítky

Stručně o Odonatě

Moderní seberozvoj i spiritualita je obrácená k člověku, k jeho sebezkušenosti a sebepoznání. Je založená na hledání vlastní pravdy, autenticity, hledání smyslu vlastní existence i vesmírných zákonů. Duchovní přesah vzniká pravdivým hledáním v sobě samém. Moudrost se tvoří zkušeností.