Terapeuti

Pod jednotlivými profily terapeutů portálu Odonata najdete jejich metody práce, přístup, vzdělání, kontakt i ceny. 

 • Daniela Maya Gébová (Ma Prem Mandira)

  Bodyworkerka, terapeutka...

  Motto: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelném.

  Metoda: Bodywork, masáž, terapie, koučování

 • Dušan Jurčík

  Bodywoker a masér

  Motto: Každý má svou vnitřní sílu (krásu), dovolte si ji objevit.

  Metoda: Bodywork, sexological bodywork, tantra

 • Alena Zetková

  Celostní koučka, terapeutka, průvodkyně tancem...

  Motto: Tančit životem, dotknout se své vnitřní krásy...

  Metoda: Koučink, Focusing a Genové klíče

 • Monika Papyan

  Terapeutka, spirituální průvodkyně, inspirátorka.

  Motto: Život je zázrak.

  Metoda: Terapeutka na cestě k sebepoznání skrz automatickou kresbu.

 • Barbora Myersova

  Průvodkyně na cestě ke své přirozenosti, síle, zdraví a radosti

  Motto: Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.

  Metoda: Konstelace, NLP, Bioenergetika, Práce se záměrem

 • Bára Jurkovičová

  Bodyworkerka a celostní koučka

  Motto: Duší i tělem, hlavou i srdcem

  Metoda: Bioenergetika, biodynamika, body-psycho-spirituální souvislosti

 • Rosane Cobra

  Self care manager

  Motto: Living well with ease

  Metoda: Uniting somatic therapies

 • YOU

  Kdo jsem: …… (průvodce, lektor, kouč, … zkrátka několika slovy)

  Motto: *Vaše motto*

  Metoda: *Vaše metoda*

 • Jitka Hermanová

  Masérka, bodyworkerka a Peer terapeutka

  Motto: ...nic ti nemohu dát, vše už máš v sobě

  Metoda: Bodywork, Peer a psychosomatická terapie