Terapeuti

Pod jednotlivými profily terapeutů portálu Odonata najdete jejich metody práce, přístup, vzdělání, kontakt i ceny. 

 • Leona Léčivá

  Kraniosakrální terapeutka a bodyworkerka

  Motto: Tělo jako chrám

  Metoda: kraniosakrální osteoterapie

 • Beata Šťastná

  Průvodkyně transformací, koučka, instruktorka meditace

  Motto: Růst je možný pouze v nedokonalosti (Osho)

  Metoda: koučink, meditace, RUŠ, NLP

 • Bára Jurkovičová

  Bodyworkerka a celostní koučka

  Motto: Duší i tělem, hlavou i srdcem

  Metoda: Bodyworkerka a celostní koučka

 • YOU

  Kdo jsem: …… (průvodce, lektor, kouč, … zkrátka několika slovy)

  Motto: *Vaše motto*

  Metoda: *Vaše metoda*

 • Andělka Zvonivá

  Muzikoterapeutka

  Motto: Celý svět je jen vibrace

  Metoda: Muzikoterapie, arteterapie