Jan Bím

  1. Akce
  2. Pořadatelé
  3. Jan Bím

Jan Bím

Poutník a průvodce

Motto: Ničemu nevěřte a všemu naslouchejte.
5. dohoda, Don Miguel Ruis

O mně:

Pro zájemce o hlubší poznání sama sebe nabízím osobní duchovní a někdy lehce terapeutické doprovázení, výuku a vedení meditací, rozvoj všímavosti, práci s odpuštěním, práci se sny, s rozvojem tvořivosti a imaginace.

Doprovázím lidi ze všech spekter společnosti – majitele firem, vrcholové manažery, střední manažery, učitele, OSVČ, programátory, lidi z pomáhajících a doprovázecích profesí, lidi v invalidním důchodu, handicapované, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, … .

Manažery a lidi z byznysu podporuji v nalezení spirituálního rozměru podnikání,  v objevování nových forem vedení podřízených vycházející z duchovních principů, nových forem motivace a nových forem organizace založené na samoorganizaci a sebeřízení. Společně hledáme, kde je opravdová hodnota jejich firmy. U podnikatelů hledáme, jak jejich individuální dar a poslání transformovat ve službu ostatním, která nakonec přinese i energii ve formě peněz.

S lidmi v pomáhacích, doprovázecích a sociálních profesích sdílím jejich zátěž cizími těžkými procesy a nacházíme cesty k předejití vyhoření a nalezení nové energie do další podpory druhých. Doprovázená pouť krajinou s aktivně naslouchajícícm partnerem je jinak účiná forma podpory než supervize a sdílení pocitů s kolegy.

Akce from this pořadatel
Dnes

Event Series Otevřený kurz meditací

Otevřený kurz meditací

Jan Bím
Šalounova vila Slovenská 1566/6, Praha

Pravidelný kurz meditací je určen zájemcům o meditaci i pokročilejším meditujícím. První se seznámí se základy meditační praxe, druzí se opakováním základních meditačních cvičení mohou ponořit do hlubšího uvědomění podstaty jednotlivých forem meditace.