Jan Bím

  1. Akce
  2. Pořadatelé
  3. Jan Bím

Jan Bím

Poutník a průvodce

Motto: Ničemu nevěřte a všemu naslouchejte.
5. dohoda, Don Miguel Ruis

O mně:

Pro zájemce o hlubší poznání sama sebe nabízím osobní duchovní a někdy lehce terapeutické doprovázení, výuku a vedení meditací, rozvoj všímavosti, práci s odpuštěním, práci se sny, s rozvojem tvořivosti a imaginace.

Doprovázím lidi ze všech spekter společnosti – majitele firem, vrcholové manažery, střední manažery, učitele, OSVČ, programátory, lidi z pomáhajících a doprovázecích profesí, lidi v invalidním důchodu, handicapované, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, … .

Manažery a lidi z byznysu podporuji v nalezení spirituálního rozměru podnikání,  v objevování nových forem vedení podřízených vycházející z duchovních principů, nových forem motivace a nových forem organizace založené na samoorganizaci a sebeřízení. Společně hledáme, kde je opravdová hodnota jejich firmy. U podnikatelů hledáme, jak jejich individuální dar a poslání transformovat ve službu ostatním, která nakonec přinese i energii ve formě peněz.

S lidmi v pomáhacích, doprovázecích a sociálních profesích sdílím jejich zátěž cizími těžkými procesy a nacházíme cesty k předejití vyhoření a nalezení nové energie do další podpory druhých. Doprovázená pouť krajinou s aktivně naslouchajícícm partnerem je jinak účiná forma podpory než supervize a sdílení pocitů s kolegy.

Akce from this pořadatel
Dnes

Otevřený kurz meditací 2024

Jan Bím
Šalounova vila Slovenská 1566/6, Praha

Pravidelný kurz meditací je určen zájemcům o meditaci i pokročilejším meditujícím. První se seznámí se základy meditační praxe, druzí se opakováním základních meditačních cvičení mohou ponořit do hlubšího uvědomění podstaty jednotlivých forem meditace.

Otevřený kurz meditací 2024

Jan Bím
Šalounova vila Slovenská 1566/6, Praha

Pravidelný kurz meditací je určen zájemcům o meditaci i pokročilejším meditujícím. První se seznámí se základy meditační praxe, druzí se opakováním základních meditačních cvičení mohou ponořit do hlubšího uvědomění podstaty jednotlivých forem meditace.

Otevřený kurz meditací 2024

Jan Bím
Šalounova vila Slovenská 1566/6, Praha

Pravidelný kurz meditací je určen zájemcům o meditaci i pokročilejším meditujícím. První se seznámí se základy meditační praxe, druzí se opakováním základních meditačních cvičení mohou ponořit do hlubšího uvědomění podstaty jednotlivých forem meditace.